Latife Aktan Özel

Çini | Danışman

Yrd. Doç. Dr. Latife AKTAN-ÖZEL  Erzurum’da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik (doktoraya eşdeğer) eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü (GSF-GTSB) ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1994 yılında tamamladı.

1987- 2000 yılları arasında aynı üniversitenin GTSB, Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi, 2000-2011 arasında  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) GSF-GTSB’de kurucu Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Üniversite Senatosu üyeliği de yapan Dr Aktan-Özel, 2011 den bu yana Fatih Sultan Mehmet  Vakıf Üniversitesi GSF-GTSB’de öğretim üyesi olarak eğitime katkısını sürdürmektedir.

Çeşitli yurtdışı etkinlikleri olan Dr. Aktan-Özel, Academia Internazionale “Greci Marino” Academia Del Verbano tarafından 1998’de sanat dalında, önce (1998’de) “Corresponding Academian”, 1999’da “Academical Commander”, 2006-2010 arasında da E’cole Supérieure Internationale de Bruxellestarafından “Professor of Arst & Design” ünvanları ile  ödüllendirildi.

 

1985’den bu yana 100 den fazla yurtdışı ve yurtiçi karma sergiye katılan sanatçı, “Türk Çini Sanatında Geçmişten Günümüze Yansımalar”, “Toprak Çiniye Dönüşünce”, “Kazdağları Siklameninin Çini Yorumu”  ve kişisel “Seramik Sergisi” başlıklı 4 kişisel  sergi açtı.

 

“Kazdağları Siklamen” motifinin yeni yorumunu çini sanatına kazandırdı. Sanatçı, Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildiriler sundu. Çini alanında seminerler verdi.

Aktan Özel1986’da ve 1987’de   I. ve II. Türk Süsleme Sanatları Sergisi (Çini Deseni) Kültür   Turizm Bakanlığı  tarafından birincilikle ödüllendirildi.

Uluslararası proje koordinatörlüğü de yapan Latife AKTAN, Avusturya’da  Volkshochschule Favorite’nin davetlisi olarak Viyana’da “Çini Tasarımı ve Uygulama” dersi verdi.        “Traditional Turkish Art from past to the future” başlıklı konferansı   WORLD DESIGN KAPITAL   2012 CASIA  HELSİNKİ- FİNLANDİYA’da verdi.

 1995’de Edirne Müzesi’nde bulunan çinilerin tarihlendirilmesi yeniden tamamlanması

 2000’de Çanakkale Askeri Müze çinilerinin restorasyon konservasyon çalışmalarını yürüttü.

Makaleleri yayınlanan sanatçı, Çok sayıda (Canlı yayın) radyo televizyon programında çini konusunda sunuma davet edildi. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Amerika (Dallas)ta Çini sanatını içeren konferanslar verdi. Çeşitli jüri üyeliklerinde ve danışma kurullarında yer aldı.

Türk Seramik Derneği, TEMA,  DHKD ve TUBİTAK ARBİS üyesidir.

Bir çok yerel etkinlik yönetiminde, danışma ve çalışma kurulunda   aktif görev aldı.

Çok sayıda organizasyon yöneten sanatçı, yurt içi ve dışında öğrenci sergileri ve gösterileri düzenledi. Halen öğretim üyesi olarak eğitime ve sanata katkı sunmaktadır.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.