Hüsrev Subaşı

GSA | Danışman

1953’te Niksar’da doğdu.İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Yüksek İslam Enst. (1976) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. (1977) mezunudur. İÜEF Türk ve İslam Sanatı Kürsüsünde Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın doktora derslerine devam eden Subaşı, aynı yıl M.Ü. İlahiyat Fakültesine asistan olarak atandı. 1984’te Dr., 1990’da Doç., 1997’de Prof. unvanlarını aldı. 70’li yıllarda merhum Hattat Hamid Aytaç’ın öğrencisi oldu. Vefatına dek kendisinden meşke devam etti. 1987-1988 yıllarında Kahire Üniversitesi’nde bulundu ve Türk Hattatlığının Mısır’daki izlerini araştırdı. MÜİF'nde ve İlahiyat MYO’nda Türk İslam Sanatları Tarihi, Osmanlı Paleografisi, Hat ve Epigrafi dersleri verdi. MEB Hizmet içi Eğitim Kurslarında görev aldı. Ulusal ve uluslararası kongrelere katıldı. Kitap, makale ve bildirileri yayınlandı. Doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde tezler yönetti.  Konferanslar verdi. Radyo ve TV programlarında, dergi ve gazetelerde geleneksel sanatlarımızı yaşatma ve kültür mirasımızı koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik görüşlerini açıklamaya çalıştı. Tezhip sanatçısı eşi Naciye Subaşı ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında birçok sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. İstanbul'da ve taşrada 20 kadar caminin yazıları onundur. Son olarak Süleymaniye (2010) ve Fatih (2011) Camilerinin tarihî hatlarını restore eden Prof. Subaşı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kuruluşunda görev alarak Mütevelli Heyet Üyeliğinde bulundu, daha sonra da bu üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığına getirildi (2011). Halen bu görevini sürdürmektedir.

 

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.