Temel Sanat Eğitimi

TEMEL SANAT EĞİTİMİ
Programın amacı, tasarımın tüm disiplinleri ile ilgili ilkelerini ve öğelerini ayrıntılı olarak ve görsel sanat alanlarında esnek bir formatta kullanılabilir olacak şekilde öğretiye ulaşabilen ve pratikleri ile öğrenmeyi kalıcı hâle getirebilen kişiler yetiştirmektir.

Temel Sanat eğitiminde tasarım yaşamımızın en önemli bileşenlerinden biridir. Onu fark etmemize karşın; üzerimizdeki etkisi çok anlamlı ve değişkendir. Bizi direkt yâda dolaylı olarak etkiler. Öyle ki geştalt kuramına göre günlük karşılaştığımız görsel değerler, ruh yapımızın olumlu yâda olumsuz gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Tasarım eğitiminin ilk süreci çok önemlidir. İlk dönemde öğrenciler temel tasarım öğelerini ve ilkelerini öğrenirler. Etkili, vurgulu bir tasarım oluşturabilmek için temel tasarım öğelerini ve ilkelerini kavramak gerekir.

Günümüz dünyasında bizler görsel bir bombardımanla karşı karşıyayız. Bunun önemini kavramak ve çağın etkilerini bu yarınlara aktarabilmek için bu gücü etkin bir şekilde kullanmak durumundayız.Tasarım sözsel olarak açıklayamadığımız düşünceleri ve duyguları ortaya koymada çok önemli bir iletişim aracıdır.

Günümüz Türkiye’sinde tasarımla ilgili birkaç kazanıma ulaşmak için birkaç aylık kurslarla kendinin yetiştiğini düşünen insanların bulunduğu bir ortamda, akademik eğitimin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Tasarımın temellerini (öğeler ve ilkeler), anlamak(kavramak), görsel iletişim tasarımcısı adayının daha iyi bir tasarım yapmasına yardımcı olacaktır.

Bir tasarımcı adayının görsel imgeleri tasarım ilkeleri ile organize edeceği kurallar vardır. Öğrenci, bu görsel grameri özümsemek zorundadır. Etkili bir tasarımcı olabilmek için algılama ve görsel deneyimi geliştirecek akademik bir eğitim gerekir. Eğitim aracılığı ile birey, kendi tasarım duygusunu özgünleştirmeye doğru yönelir.

“Herkesin bildiğini bilmek, hiçbir şey bilmemektir” sözünden hareketle sanat merkezimizde eğitim alacak olan adaylarımızla herkesten farklı olan yönlerini, tasarım prensiplerini en etkin şekilde kullanarak fark oluşturmak için sizleri bekliyoruz.

Temel Sanat Eğitimi, uygulamalı bir derstir. Dersin hocası, konu hakkında yaptığı teorik, görüntülü ve örnekli açıklamalar sonrasında öğrencilere vereceği ödevi ve amacını açıklar. Yapılan ödevlerin bu amaca ulaşıp ulaşmadığı yine dersin hocası denetiminde eleştirilerek gözden geçirilir.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.