Hat (Ta'lik)

TA’LİK HAT

Programın amacı, Hat Ta’lik için mürekkep hazırlayabilen, kamış açabilen, kâğıt aharlayabilen, Ta’lik harfleri yazabilen, istif yapabilen sanatçılar yetiştirmektir.

Altı çeşit yazının dışında İran’da ortaya çıkan kadîm bir yazı türü.

Sözlükte “asılmak, askıya alınmak” anlamındaki ta‘lîk İran’da tevkī‘ ve rikā‘ yazılarından geliştirilmiş bir yazı çeşididir. Bu yazı genelde harflerinin geniş kavisli ve asılmış gibi görünüşü sebebiyle bu ismi almıştır. 

Erken dönemden başlayarak İslâm devlet teşkilâtında, divanlarda kalem ağzı 2-3 mm. olan tevkī‘ hattıyla kısa, kalem ağzı 1 mm. olan rikā‘ ile uzun metinler yazılırdı. Bu yazıların İran’da ve İran’ın doğusundaki ülkelerde geçirdiği değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni üslûba ta‘lik adı verilmiştir. 

Tarih boyunca hat sanatı “meşk” yoluyla, hocanın belli bir silsile ile öğrencisine dersleri göstermesi ve öğrencinin dersleri tek tek uygulamalı olarak öğrenmesi ve geçmesi sürecini kapsar.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.