Minyatür

Programın amacı, Programın amacı, doğa kompozisyonu detaylarını çizebilen, figürlü ve mimari minyatür tekniklerini çözümlemiş,  minyatürde klasik ve çağdaş kompozisyon kurgusu yapabilen sanatçılar yetiştirmektir

1250 yıl evvel 763 tarihinde Uygur Türkleri Mani dinini resmî devlet dini olarak kabûl ederek aslında yüzyıllar boyu farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde sürecek bir sanata en büyük hizmeti yaptılar.

1220’li tarihlerde İlhanlılar’ın hâkim olduğu İran’da ise özellikle Moğol istilasıyla birlikte minyatür sanatında yeni bir tasvir tarzı ortaya çıkar ve Çin sanatına özgü bir teknikle çalışılmış minyatürler yapılır.

16 yy.’ın önemli nakkaşlarından biri, kaleme aldığı tarihî konulu eserleri figürsüz manzaralar, topografik şehir görünümleriyle resimleyen Matrakçı Nasuh’tur. Yüzyılın ikinci yarısında doğan klasik üslûbun en büyük ustası Nakkaş  Osman’la beraber Osmanlı minyatür sanatı kalıpçı ve bezemeci anlayışından sıyrılıp gerçekçi yalın bir anlatım diline kavuşur.

17. yy.’da da minyatür geleneğindeki tasvirlerin saray dışında özellikle İstanbul’a gelen yabancılar için hazırlanan kıyafet albümleri içerisinde tek figür resimler olarak yaygınlaştığı görülür.18. ve 19 yy.’lar Osmanlı’nın gücünü yitirip Avrupa’yla ticari antlaşmalar yapmak zorunda kaldığı ve Fransızların sosyal hayatta etkili olmaya başladıkları bir dönemdir.

Batılılaşma hareketleri “Lale Devri” olarak bilinen III. Ahmet’in saltanat yıllarında (1703-1730) hız kazanır ve bu süreç
minyatür sanatına yepyeni bir sanatkârı; Levni’yi kazandırır. Osmanlı tasvir sanatında III. Ahmet döneminden sonra resim yapan sanatkârların daha yenilikçi olduğu görülür. Geleneksel minyatür tekniği ile çalışan son nakkaşlardan biri Abdullah Buharî’dir.

18. yy.’ın ikinci yarısında artık Osmanlı padişahları yağlı boya portrelerini yaptırmaya başlar ve Osmanlı tasvir sanatı, tekniğin ve malzemenin değiştiği başka bir tarafa yönelir.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.