Kaligrafi

KALİGRAFİ

Programın amacı, güzel yazı form ve tekniklerini öğrenerek sanatsal bir anlayışla yorumlayan sanatçı yetiştirmektir.

Sanatın tarihsel süreci içerisinde eşine az rastlanır özelliklere sahip kaligrafi sanatı estetiği ve işlevselliği bünyesinde barındırması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde insan emeğinin yerini makinelerin aldığı gerçeği, sanat için geçerli bir olgu değildir. Sanatı sanat yapan, sanatçının esere kendisinden kattığı ruhtur. Bir sanat eserinde insan emeğinin tarih boyunca her kültürde ve medeniyette bu denli önemli ve saygın olmasının sebebi, sadece güzel olması değil; sanatçının ancak derinlerinde görebileceğimiz yaşamından, sanatından ve kültüründen fısıldadıklarıdır, işte o fısıltı, modern çağa karşı kaligrafın elindeki son silahtır. Bir yazının kaligrafik olması için ona mutlaka insan eli değmesi gerekir.

Her güzel yazı da kaligrafi değildir. Sanatta güzellik olgusu günümüz klişe deyiminde olduğu gibi göreceli olmaz. Salt güzel yazı olarak algılanan kaligrafi harflerin resme dönüşmüş halidir. Birçok sanat dalında olduğu gibi kaligrafinin belli başlı kuralları vardır. Bir yazının kaligrafik değer taşıması için Harf anatomisi, yazıdaki ritim, espas, denge, doku, estetik değerler, karakterin doğru ve uygun yerde kullanımı vb. birçok husus dikkate alınmalıdır. Güzel yazıda önemli olan, yazının doğru olmasıdır ve doğruluk zaten estetiği de beraberinde getirecektir. Bu kurallar içerisindeki uçsuz bucaksız özgürlük alanı onu sanat yapan özgün yanlarındandır.

7′ den 70′ e herkes kaligrafiyle ilgilenebilir; ancak bu sanatı icra etme arzunuz, kabiliyetiniz ve sonra ortaya çıkacak tasarımcı kişiliğiniz sizi yazı yazan diğer insanlardan ayıran önemli bir faktör olacaktır.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.