Kağıt Konservasyonu

KAĞIT KONSERVASYONU

Programın amacı, farklı nedenler ile yıpranmış ve hasar görmüş elyazması eserleri bilimsel teknik ve yöntemler ile konservasyonunu yapabilecek sanatçılar yetiştirmektir.

Yazının icadından itibaren üretilen yazılı belgelerin daha sonraki kuşaklara da bırakılabilmesi amacıyla çeşitli koruma çalışmaları da başlamıştır. 1898 yılında Franz Ehrle tarafından gerçek anlamda kitap konservasyonu yapılmıştır. Konservasyon sözcüğünün sanat eserlerinin korunmasını ifade edecek tarzda kullanılmaya başlanması 1930’lu yıllara rastlamaktadır.

20. yüzyıldan itibaren bilim adamları kitap konservasyonu ile ilgili önleyici tedbirleri tespit etmek için çalışmalarını yürütmüşlerdir.Tahrip edici unsurlardan; kâğıdın sararması, hava kirliliği, asit ve diğer safsızlıkların kâğıda olan etkisi, böcek ve mantar tahribatı, iklim, nem ve diğer çevre şartlarıyla fümigasyonların kâğıda olan etkileri ile ilgili konularda çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.