İnce Kağıt Oymacılığı (Katı)

Programın amacı, uygun desen, motif veya yazı örneğinin, kesilecek nitelikteki ince kâğıt veya deriden, özel keski yardımı ile ustalıkla oyulup, çıkan parçanın veya içi oyulmuş olan parçanın yine ustalıkla başka bir zemine yapıştırılması sanatıdır.

Bir motif veya yazı örneğinin, ince bir kâğıt veya deriden oyulması suretiyle meydana getirilen katı’, ince işçiliği ve detaylı yapısı ile tam bir sabır sanatıdır. Her ne kadar Uzak Doğu kökenli bir sanat olarak biliniyorsa da Anadolu Türkleri arasında tekâmül etmiştir.

Tezyinatın klâsik dönemlerinde ilgi görerek zevkli ve hünerli ustalarca ince bir sanat dalı
hâline getirilen kâğıt oymacılığı, XV. yy.’dan XIX.yy.’a kadar geniş bir yelpaze içinde sevilerek yapılmıştır.

XV. yy.’da Fatih Sultan Mehmed döneminde deri ciltlerdeki ustalık, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Bayezid zamanlarında kâğıt oyma olarak, altın devrini yaşamıştır.

XVII. yy.’da Avrupalı seyyahlar tarafından İstanbul Çarşı Ressamları’ndan satın alınan albümler sayesinde, oradaki sanatçılar da ‘silhouette’ adı altında kâğıt oymacılığına başlamışlardır.

Amerika’nın bu sanatlarla tanışması ise Avrupa’daki örnekler sayesinde olmuştur.Katı’, kâğıt oymacılığının Türk topraklarındaki adıdır, bu sanata her ülke kendi lisanında isim vermiştir.

Günümüzde hemen her ülkede kâğıt oymacılığı yapılmaktadır. Katı’ sanatını el yazması kitapların kaplarında deri oyma olarak, hat levhalarda, albümlerde, hattatların kullandıkları yazı çekmecelerinde, bazı kutuların iç kapaklarında görmek mümkündür. Dolayısıyla çeşitli objeler üzerine uygulanabilen bir sanat dalıdır.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.