Hat (Sülüs)

SÜLÜS HAT

Programın amacı, Hüsn-i Hat için mürekkep hazırlayabilen, kamış açabilen, kâğıt aharlayabilen, harfleri yazı çeşitlerine göre yazabilen, yazı çeşitlerine göre istif yapabilen sanatçılar yetiştirmektir.

Hat sanatını eskiler “Cismani aletlerle yapılan ruhi bir hendesedir.” diye tarif etmişlerdir. Günümüz Türkçesiyle söyleyecek olursak; manevi yani soyut bir yapının, güzelliğin somut aletlerle meydana getirilmesidir.

Tarihçesi Kur’an-ı Kerim’in indirilmesiyle birlikte başlamış olsa da, bugünkü hâliyle bahsettiğimiz ve daha çok sülüs, nesih, talik diye anladığımız hat sanatı Abbasiler (750-1250) ve Osmanlılar (1300-1900) dönemlerinde en büyük merhalelerini katetmiştir.

Abbasiler öneminde pek yüksek bir sanat seviyesine çıkarılmış olan hat sanatı Osmanlı hattatları eliyle mükemmel bir kıvama ulaşmış ve abideleşmiştir. Çeşitli coğrafyalar, kültürler ve ihtiyaçlar neticesinde
hat sanatında farklı üslûplar ve yazı çeşitleri ortaya çıkmıştır.

Bu sanatı icra edenlere “hattat” denilmektedir ve toplum içerisinde her zaman saygın bir konumları olagelmiştir. Tarih boyunca hat sanatı “meşk” yoluyla, hocanın belli bir silsile ile öğrencisine dersleri göstermesi ve öğrencinin dersleri tek tek uygulamalı olarak öğrenmesi ve geçmesi sürecini kapsar. Eğitim dönemini tamamlayan namzetlere “icazet” adı verilen, şimdiki anlamda bir “diploma” hocası tarafından verilmektedir. Böylece o kişi, eserlerinin altına imza atma salahiyeti ve bu sanatı öğretme yetkisi kazanmış olur.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.