Desen Tasarımı

DESEN TASARIMI

Programın amacı, desen tasarımında temel tasarım ve karakalem resim bilgilerini kullanarak Türk motifleri ile desen tasarlayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Kültür tarihimizde önemli bir unsuru olan Tezyini Sanatlar, Desen Tasarımı açısından son derece zengin ve çeşitlidir. Kompozisyonları meydana getiren motifler ve bunları bir araya getiren desenler öz kültürümüzün çok değerli eserleridir. Yüzyıllar boyunca milletimizin sanat zevkini, estetik anlayışını, günlük hayattaki yerini ve önemini en mükemmel şekli ifade eden sanat dallarından biriside Türk tezyinatıdır.Desen Tasarımında temel tasarım ve karakalem resim bilgilerini kullanarak Türk motifleri ile desen tasarlayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Nokta, çizgi, leke, renk, doku, ışık-gölge, kompozisyon, denge bilgileri kullanarak tasarım öğelerini tanıma, tasarım prensiplerini ve tasarlama becerisi kazandırılır. Tezhip, Çini, Minyatür ve Katı’ sanatımızın alt yapısında kullanılan işlemelerin ilk aşamasıdır. İyi desen çizebilmek için çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form ritim, kompozisyon, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir.

Sosyal Medyada Paylasmak icin Platformunuzu seciniz.